Objednávka služby Automatiz��cia pr��spevkov na soci��lnych sie��ach

V prípade že si chcete iba predĺžit už existujúcu službu Automatiz��cia pr��spevkov na soci��lnych sie��ach využite, prosím, objednávkový formulár v zákazníckej zóne.

Pri objedn��vke tejto slu��by si ����tujeme manipula��n�� poplatok 5 ��� s DPH, ktor�� zah����a pr��pravu CD, po��tovn�� a baln��. Pri predl��en�� slu��by u�� nebudete plati�� manipula��n�� poplatok.